Imagine Sweden


Imagine Sweden en del av Jeunessess Musicales International

Imagine Sweden - Vad är det egentligen?

Just nu befinner sig Musik Direkt in i sin största förändring någonsin. Vi håller på att ställa om Musik Direkt till Imagine - Musik Direkt blir alltså Imagine Sweden. 2015 ställde vi om riksnivån av tävlingen som ett första steg i denna transformation, och inom de närmaste åren kommer även tävlingen lokalt och regionalt att byta namn till Imagine. Vår kontakt och våra samarbeten med Imagine internationellt sträcker sig dock långt bakåt i tiden, och vi har under många år erbjuda musiker från Sverige att spela på scener utomlands, precis som vi har bjudit hit en lång rad internationella gäster.

Besök Imagine Sweden Riksfinal här.

Imagine är ett program inom den världsomspännande organisationen Jeunesses Musicales International. JMI som startade som ett politiskt och religiöst oberoende fredsmusikprojekt i Belgien 1945. Syftet var att låta unga människor utvecklas genom musik över nationsgränser. Organisationen finns i 45 länder och når 5 miljoner unga varje år. Inom organisationen arbetar man för social inkludering, sammanhållning och interkulturell dialog. Läs mer om JMI.
Sverige är medlemmar i JMI via Jeunesses Musicales Sweden - (JMS), som driver Musik Direkt i Sverige. Läs mer om JMS.
Jeunesses Musicales
Imagine
påminner till stor del om Musik Direkt - mycket av struktur, regler och koncept är faktis
kt hämtat från Musik Direkt i Sverige. Liksom i Sverige är strukturen för tävlingen: anmälningsperiod, deltävlingar, regionfinaler och riksfinaler, även om det förekommer lokala, regionala och nationella avvikelser. 2017 arrangeras Imagine i länderna Sverige, Frankrike, Kroatien, Spanien, Zimbabwe och Brasilien. Den vinnande akten under respektive länders riksfinalergår vidare och möts i tävlingens sista steg: den internationella Imaginefestivalen. Läs mer om Imagine här.

Nu ställer vi om vår tävling här i Sverige, något som främst kommer märkas i namnbytet.
Vi tror på att bli en stark internationell tävling, på det utvecklande i att få åka och spela i andra länder, på att växa tillsammans med andra och lära av varandra. Imagine Sweden kommer att vara samma fantastiska tävling som Musik Direkt, med ett nytt namn och i nya kläder.

Vi ser också att Musik Direkt, hur fantastiskt det än redan är, har stor potential att utvecklas. I och med att vi ställer om namn och utformning till Imagine så ser vi samtidigt över hela Musik Direkt-programmet. Vi utvecklar och skapar nytt innehåll som ytterligare kan lyfta tävlingens relevans både för musiker, publik och arrangörer.