Tillgänglighet


Vi följer de rekommendationer och råd från organisationer som verkar för tillgänglighetsanpassning för att nå en så hög tillgänglighet av webbplatsen som möjligt. Vi använder inte frames, i den mån det är möjligt anges ALT-texter som beskriver bilder, länkar anges med title. Teckenstorleken i webbplatsens CSS (style sheet) är anpassad i % så att användaren i sin internetläsare kan ställa teckenstorlek själv. Vi använder oss av rubrikstandarden H1, H2, H3, H4, H5. Navigering utan mus med  logisk ordning av TAB.

 
Anpassa webbplatsen
Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Om inte det fungerar kan du göra så här:

Välj ”Visa” i menyn

  1. Välj alternativet ”Textstorlek”
  2. Välj mellan alternativen minst, mindre, mellan, större och störst

 

Utseendet på text och annat styrs av formatmallar (style sheets). Om du vill stänga av formatmallarna och använda standardinställningarna i Webbläsaren, gör så här:

  1. Välj ”Verktyg” i menyn
  2. Välj ”Internet-alternativ”
  3. Välj ”Hjälpmedel”
  4. Markera valfria inställningar under rubriken ”Format” för att ignorera teckensnittsinställningar, m.m.