Bedömningskriterier


Musik Direkt är öppen för musik av alla genrer och bedöms enligt följande kriterier.
All bedömning skall ställas i relation till olika genrers och stilars förutsättningar.
 

1. Musikalisk kvalitet, 1-10 poäng

Här bedömer juryn det musikaliska materialet och hur det framförs, som t ex hur skicklig man är på sina instrument, samspel, sound, balans, intonation, ensemblekänsla osv. Kort och gott; det skall låta bra!

2. Kommunikation och utstrålning, 1-5 poäng

Här bedömer juryn uttrycket och hur musiker/grupp lyckas med att verkligen nå ut till publiken. Att kunna kommunicera med musik är särskilt viktigt i Musik Direkt.

3. Originalitet och personlig tolkning, 1-5 poäng

Här bedömer juryn originalitet och personlig tolkning, oberoende av om man framför egna kompositioner eller andras musik. Covers är OK men rena efterhärmningar belönas inte i Musik Direkt.

4. Sceniskt helhetsintryck, 1-5 poäng

Här bedömer juryn om framträdandet är välrepeterat, genomtänkt och väl förberett. Det kan gälla programmets sammansättning, hur man kommer in, startar, övergångar, hur man slutar eller annat som har med själva showen att göra.


Notera

För de akter som avancerar till Imagine Sweden Riksfinal gäller de internationellt bestämda bedömningskriterierna vilka skiljer sig något från de som gäller på lokal och regional nivå av tävlingen. Dessa kommer att publiceras på www.imaginesweden.se