PuL


Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i kraft. Lagen ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. 
 
Personuppgifter och integritet

Den information vi får om besökare används aldrig för att spåra dem som besökt oss utan bara för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.

Vi har anmälningsregister över anmälda deltagare som innehåller, namn, kontaktuppgifter och när man är född. Alla personuppgifter använder vi för internt bruk. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part.

Våra medarbetare och de datasystem som bearbetar dina personuppgifter gör det i enlighet med de regler och lagar som PUL föreskriver. För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknik. 

Extern länk:
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)