Välkommen till Imagine - Halland


Musik Direkt är inte bara en tävling längre i Halland!

Imagine Halland är en utbildning och tävling för dig som är 13-21 år, öppen för alla musikgenrer, grupper, band och solister.

Sök nu till Camp Imagine! Du som anmäler dig kommer att få vara med om konstnärliga och praktiska kurser och workshoppar som tränar dig som artist och breddar din konstnärliga vy, med innehåll från allt mellan livsviktig branschkunskap och nyskapande verksamhet.

Allting mynnar ut i ett framträdande på scen där du har möjlighet att bli bedömd av jury och nomineras av dem till regionfinalen av Imagine Halland. Camp Imagine fungerar alltså som ersättare för de gamla kommundeltävlingarna. Men Camp Imagine är inte först och främst en tävling med kurser upptill, det finns till för att alla som vill lära sig något nytt. Och framförallt får du möjlighet att göra allt detta och inspireras tillsammans med och lära känna andra unga musiker från Halland.

Imagine tillåter även förprogrammerade akter eller livemixad musik, är du DJ eller använder du dig av backing track är du självklart varmt välkommen!

Exakta programpunkter kommer publiceras löpande här och på vårt Facebook-flöde framöver.

Vad väntar du på? Anmäl dig, platserna är begränsade!Jag vill ha nyheter om Imagine Halland

Namn

E-postadress

Välj prenumeration
Imagine Halland
 
Guidelines för specifika för Imagine Halland och Camp Imagine publiceras här inom kort.

Tills vidare refererar vi till Musik Direkts nationella regelverk, som även gäller Imagine Halland.

 

ÖVERGRIPANDE REGLER GÄLLANDE IMAGINE 2018

• Musik Direkt är öppet för musiker mellan 13-21 år.

Detta inkluderar även ev. ackompanjatörer och dirigenter. Vid

tveksamma fall kontakta din länsarrangör.

 

• Minst hälften av gruppens medlemmar skall vara boende i det län där

man medverkar. Man får anmäla sig och delta i maximalt 2 akter. Vid

tveksamma falla kontakta din länsarrangör.

 

• Från och med sista anmälningsdag skall eventuellt utbyte av enstaka

gruppmedlem eller ändring av sättning godkännas av respektive

länsarrangör. Byte av gruppmedlemmar från länsfinal till riksfestival

godkänns normalt inte.

 

• I Musik Direkt har varje akt 10 min speltid till förfogande på scen

inklusive presentationer och mellansnack.

 

• Förinspelad musik – backing tracks - för sing/playback, är tillåtet.

 

• Medverkande akter får vara hur stora som helst, men för att kunna

avancera till Riksfestivalen får man vara högst åtta medlemmar per akt.

Till Riksfestivalen kan man som akt maximalt kvalificera sig två gånger.

 

• Du/din grupp måste vara beredd på att ert framträdande kan spelas in

på video och att ni med största sannolikhet kommer att fotograferas.

Materialet kan komma att publiceras på Musik Direkts- och

Riksfestivalens hemsida, länsarrangörens facebooksida och användas för

pressinformation till media.

 

• Du/ni måste följa den hederskodex som antagits.

 

OBS! Vi förutsätter att alla som deltar i Musik Direkt ställer upp utan

krav på ekonomisk ersättning från arrangörer, radio och TV. Resor och

uppehälle i samband med Riksfestivalen betalas av länsarrangören.

Musik Direkt står inte för fickpengar eller mat i samband med resorna.

 

Juryns bedömningskriterier
 
 
Musik Direkt är öppen för musik av alla genrer och bedöms enligt följande kriterier. All bedömning skall ställas i relation till respektive genrers och stilars förutsättningar.

- Musikalisk kvalitet, 1-10 poäng
  
Här bedömer juryn det musikaliska materialet och hur det framförs, som t ex hur skicklig man är på sina instrument, samspel, sound, balans, intonation, ensemblekänsla osv. Kort och gott; det skall låta bra!

- Kommunikation och utstrålning, 1-5 poäng
  
Här bedömer juryn uttrycket och hur musiker/grupp lyckas med att verkligen nå ut till publiken. Att kunna kommunicera med musik är särskilt viktigt i Musik Direkt.

- Originalitet och personlig tolkning,  1-5 poäng
  
Här bedömer juryn originalitet och personlig tolkning, oberoende av om man framför egna kompositioner eller andras musik. Covers är OK men rena efterhärmningar belönas inte i Musik Direkt.

- Sceniskt helhetsintryck, 1-5 poäng
  
Här bedömer juryn om framträdandet är välrepeterat, genomtänkt och väl förberett. Det kan gälla programmets sammansättning, hur man kommer in, startar, övergångar, hur man slutar eller annat som har med själva framträdandet att göra.

Juryns arbete består i att poängbedöma enligt hela landets Musik Direkt kriterier ovan samt att skriva några få korta meningar om vad man upplever som bra och vad som kan förbättras. Dessa kommer sedan att sammanfattas och finns med i de juryomdömen som alla skall få som har deltagit.

Juryns uppdrag är att uppmuntra de deltagande till fortsatt spelande, inte att ge negativa bedömningar om klädsel, utseende, kommersiella möjligheter etc. vilket är vanligt förekommande i andra musiktävlingar.

Imagine Halland arrangeras av Region Halland - Kultur i Halland. 
 
Region Halland
Kultur i Halland - Musik
Box 517
301 80 Halmstad
 
Joakim Jalhed, musikutvecklare för unga
tel: 073-14 33 446 (dagtid)
joakim.jalhed@regionhalland.se
 
 
 
 

Arrangeras av Region Halland - Kultur i Halland

Halland                                                         Kultur i Halland är en del av förvaltningen Kultur och skola i Region Halland. Under 2010 påbörjades en organisationsförändring som innebar att tidigare fristående konsulenter samt den regionala musikverksamheten nu har samlats i en gemensam förvaltning. Syftet är att stärka genomförandekraften inom kulturutvecklingen samt att öka samarbetet över konst- och kulturgränser. Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet.

Kontakta oss


Joakim Jalhed

Box 517
301 80 Halmstad

073-14 33 44 6

joakim.jalhed@regionhalland.se

Årets tävlande

Här listar vi alla som hitills blivit godkända för att tävla i årets tävling.

Inga akter har ännu godkänts i det här länet.

Nyheter från Halland